Пол?тика Cookies

Дана Пол?тика визнача? правила користування веб-сайтом www.86c2c.com (надал? ?мену?ться: ?Сайт?) з файлами cookies, а також м?стить основну ?нформац?ю, пов'язану з ре?страц??ю под?й на сервер?. Власником сайту ? Акц?онерне товариство ?Азагруп? [Azagroup Spó?ka Akcyjna] з м?сцезнаходженням у м?ст? Варшава (поштовий ?ндекс: 02-681) за адресою: Ал. Висьц?гова 6 [Al. Wy?cigowa 6, 02-681 Warszawa], внесене до Ре?стру п?дпри?мц?в Нац?онального судового ре?стру РП, який ведеться Районним судом м.-ст. Варшави у м?ст? Варшава, XII Господарський в?дд?л Нац?онального судового ре?стру за номером KRS: 0000535527, податковий номер NIP: 5252605277, номер REGON: 360394968, статутний кап?тал у розм?р? 1.000.000,00 польських злотих (надал? ?мену?ться: ?Власники сайту).

Власники Сайту обмежують зб?р ? використання ?нформац?? про користувач?в Сайту до необх?дного м?н?муму.

Власники сайту заявляють, що найкращим чином, наск?льки це буде можливо, будуть захищати дан? ос?б, як? користуються Сайтом, в?д доступу до них неуповноважених трет?х ос?б.

Пол?тика конф?денц?йност? зовн?шн?х сайт?в, посилання на як? можуть м?ститися на Сайт?, регулю?ться окремими постановами, текст яких, як правило, знаходиться на цих зовн?шн?х веб- сайтах. Власники сайту не несуть жодно? в?дпов?дальност? за вказан? вище постанови, а також за спос?б, яким власники зазначених вище серв?с?в обробляють дан? ос?б, як? ? користувачами цих серв?с?в.

 1. Сайт використову? файли cookies.
 2. Файли cookies (так зван? ?т?стечка?) ? ?нформац?йними даними, зокрема, текстовими файлами, як? збер?гаються на к?нцевому пристро? Користувача ? призначен? для користування веб-стор?нками Сайту. Cookies зазвичай м?стять назву веб-сайту, якому вони належать, терм?н ?х збер?гання на к?нцевому пристро?, а також ун?кальний номер.
 3. Суб'?ктом, який розм?щу? на к?нцевому пристро? Користувача файли cookies, а також купу? доступ до них, ? Власники Сайту.
 4. Файли cookies використовуються в наступних ц?лях:
  1. створення статистичного анал?зу, який допомага? зрозум?ти, яким чином Користувач? в?дв?дують веб-стор?нки Сайту, що допомага? вдосконалювати ?х структуру та контент;
  2. п?дтримки сеансу Користувача (п?сля входу в систему за допомогою лог?ну ? пароля), завдяки чому Користувач не повинен при переход? на ?ншу стор?нку сайту знову вводити лог?н ? пароль;
  3. визначення проф?лю Користувача з метою формування контенту стор?нки в?дпов?дно до його вподобань;
  4. визначення проф?лю Користувача з метою висв?тлення йому ?нформац?? стосовно Магазину www.86c2c.com у рекламних мережах, зокрема, в мереж? Google.
 5. На Сайт? використовуються два основних види файл?в cookies: ?сеансов?? (session cookies) ? ?пост?йн?? (persistent cookies). ?Сеансов?? файли сookies – це тимчасов? файли, як? збер?гаються на к?нцевому пристро? Користувача до моменту виходу з системи, виходу з веб-сайту або вимкнення програмного забезпечення (веб-браузера). ?Пост?йн?? файли cookies збер?гаються на к?нцевому пристро? Користувача протягом пер?оду часу, визначеного в параметрах файл?в cookies, або до часу ?х видалення Користувачем.
 6. Програмне забезпечення, призначене для перегляду веб-сайт?в (веб-браузери) зазвичай в?дпов?дно до сво?х параметр?в допуска? збер?гання файл?в cookies на к?нцевому пристро? Користувача. Однак, Користувач може зм?нити встановлен? параметри. Веб-браузер да? можлив?сть видалити файли cookies. Можливе також автоматичне блокування файл?в cookies. Детальна ?нформац?я з цього питання м?ститься у вкладц? ?Дов?дка та п?дтримка? або в ?нструкц?? по налаштуванню веб-браузера.
 7. Обмеження на використання файл?в cookies може вплинути на роботу деяких функц?й, доступних на веб-стор?нках Сайту.
 8. Файли cookies, як? знаходяться на к?нцевому пристро? Користувача, можуть бути використан? нашими партнерами, як? надають ?нструменти для анал?зу активност? в?дв?дувань Сайту.
 9. Рекоменду?ться ознайомитися з пол?тикою конф?денц?йност? цих суб'?кт?в з метою отримання ?нформац?? про правила користування файлами cookies, як? використовуються в статистичному анал?з? цих суб'?кт?в :
  1. a. Пол?тика конф?денц?йност? Google Analytics.
 10. Файли cookies можуть бути використан? рекламними мережами, зокрема мережею Google, для висв?тлення реклами, яка в?дпов?да? виду в?дв?дування Сайту Користувачем. З ц??ю метою можуть збер?гатися дан? про нав?гац?йний ?шлях? Користувача на сайт? або про час перебування на дан?й веб-стор?нц?.
 11. У межах ?нформац?? про переваги Користувача, що збираються рекламною мережею Google, Користувач може переглядати ? виправляти дан?, що випливають з файл?в cookies, за допомогою ?нструменту:
  1. Персонал?зац?я реклам
Управл?ння файлами cookies – як на практиц? виразити свою згоду ? в?дкликати ???
 1. Якщо Користувач не бажа? отримувати файл?в cookies, в?н може зм?нити налаштування свого браузера. Однак, ми зверта?мо Вашу увагу на те, що в?дключення п?дтримки файл?в cookies, необх?дних для процес?в автентиф?кац??, безпеки, збереження вподобань користувача, може ускладнити, а в крайн?х випадках – зробити неможливим використання веб-сайту.
Журнал сервера
 1. ?нформац?я про деяку повед?нку Користувач?в п?дляга? авторизац?? у серверному шар? ?з введенням лог?ну ? пароля. Ц? дан? використовуються виключно з метою адм?н?стрування Сайту, а також з метою якомога ефективн?шого обслуговування хостинг-послуг.
 2. Ресурси, як? Ви перегляда?те, ?дентиф?куються за URL-адресами. Кр?м того, збереженню можуть п?длягати:
  1. час отримання запиту;
  2. час в?дправлення в?дпов?д?;
  3. найменування станц?? Кл??нта – ?дентиф?кац?я зд?йсню?ться по протоколу HTTP;
  4. ?нформац?я про помилки, що виникли п?д час запуску транзакц?? HTTP;
  5. URL-адреса попередньо? стор?нки, яку в?дв?дав Користувач (referer link) – якщо перех?д на Сайт в?дбувся за посиланням;
  6. ?нформац?я про веб-браузер Користувача;
  7. ?нформац?я про IP-адресу
 3. Вищевказан? дан? не асоц?юються з конкретними особами, як? в?дв?дують Сайт.
 4. Вищевказан? дан? використовуються виключно для ц?лей адм?н?стрування сервером.

Детальна ?нформац?я, що стосу?ться обробки персональних даних Власниками Сайту, представлена за адресою http://www.86c2c.com/privacy

Залишити пов?домлення
速度与激情最新剧集免费