Правила ?нтернет Магазину

?нтернет Магазин born2be керу?ться:

Azagroup S.A (Azagroup АТ) з оф?сом в Польщ?, м. Варшав? (02-681), алея Вищ?гова № 6, внесена до ре?стру п?дпри?мц?в Нац?онального Судового Ре?стру, що ведеться Районним Судом столичного м?ста Варшава, XIII Господарчим В?дд?лом судового ре?стру п?д номером KRS: 0000535527, NIP: 5252605277, REGON: 360394968, з статутним кап?талом 1 000 000,00 злотих, сплаченим в розм?р? 960 850,00 злотих (дал?: ?Azagroup S.A.”або ?Продавець”).

Словник:

Магазин/ ?нтернет-магазин - веб-сайт, керований Azagroup S.A. доступний п?д доменом www.www.86c2c.com, через який Azagroup S.A. веде господарську д?яльн?сть, що поляга? зокрема у продаж? товар?в;

Робочий день - будь-який день, кр?м суботи, нед?л? або державних свят в?дпов?дно до перел?ку неробочих дн?в, визначених ст. 73 Кодексу закон?в про працю Укра?ни № 322-VIII в?д 10.12.1971 року.

В?дв?дувач магазину - особа, яка в?дв?дала Магазин без мети придбання Товару;

Користувач - особа, яка в?дв?дала Магазин, повн?стю прийняла умови цих Правил та пройшла процедуру ре?страц?? користувача;

Покупець - Користувач, який ма? нам?р придбати або придбав Товар шляхом укладення договору куп?вл?-продажу чи ?ншого виду договору юридичного характеру на умовах, викладених у цих Правилах;

Обл?ковий запис - персонал?зована панель адм?н?стрування Користувача, доступна п?сля ре?страц?? та входу в ?нтернет-магазин, через який Користувач зд?йсню? замовлення або використову? ?нш? послуги ?нтернет-магазину.;

Матер?али – весь вм?ст, розм?щений В?дв?дувачем магазину або Користувачем в ?нтернет-магазин?, включаючи, зокрема, фотограф??, заяви, в?дгуки на товари в асортимент? ?нтернет-магазину;

Пункт повернення – адреса для повернення Товару, зазначена щоразу у форм? повернення, яку Покупець отриму? разом з Товаром;

Товари – продукц?я, що прода?ться компан??ю Azagroup S.A. через ?нтернет-магазин;

В?ртуальний кошик – функц?онал ?нтернет-магазину, в якому видим? Товари, в?д?бран? для придбання Покупцем, а також в якому можна визначити та зм?нити дан? замовлення, зокрема: к?льк?сть Товару, адресу доставки, дан? для рахунку, спос?б доставки, способи оплати. В?ртуальний кошик також доступний для В?дв?дувач?в магазину.

§ 1 Загальн? положення
 1. Ц? правила встановлюють принципи користування ?нтернет-магазином www.www.86c2c.com (дал?: "?нтернет-магазин" або "Магазин"), зд?йснення замовлень на товари, доступн? в ?нтернет-магазин?, доставку замовлених товар?в Покупцю, оплата покупно? ц?ни Товару Покупцем, права Покупця скасувати замовлення та в?дмовитися в?д договору, правила подання та розгляду скарг та правила розм?щення Матер?ал?в В?дв?дувачами магазину або Покупцями у Магазин?.
 2. Для користування ?нтернет-магазином, включаючи перегляд асортименту ?нтернет- магазину та розм?щення замовлень на товари, необх?дно: а) к?нцевий пристр?й з доступом до загальнодоступно? мереж? ?нтернет та ?нтернет-браузер?в, таких як Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari. Використання програмного забезпечення, яке вплива? на функц?онування браузер?в, може вплинути на належне в?дображення ?нтернет-магазину, тому для повного функц?онування Магазину потр?бно вимкнути ?х. Для оформлення замовлень необх?дно також мати активний обл?ковий запис електронно? пошти та номер телефону.
 3. В?дв?дувач магазину та Покупець зобов'язаний утримуватися в?д будь-яко? д?яльност?, яка може вплинути на належне функц?онування ?нтернет-магазину, включаючи, зокрема, будь-яке втручання у вм?ст ?нтернет-магазину або його техн?чних елемент?в, включаючи надання незаконного контенту. Забороня?ться використовувати ?нтернет-магазин в ?нших ц?лях, н?ж його призначення, включаючи, зокрема, надсилання спаму, проведення на веб-сайтах ?нтернет-магазину будь-яких комерц?йних, рекламних, аг?тац?йних, пол?тичних та будь-яких ?нших д?й, що суперечать нормам права чи добрим звичаям.
 4. Azagroup S.A. в повному обсяз?, дозволеному законодавством, не несе в?дпов?дальност? за будь-як? порушення, включаючи перебо? в робот? ?нтернет-магазину, викликан? форс-мажорними обставинами, несанкц?онованими д?ями трет?х ос?б або несум?сн?стю ?нтернет-магазину з техн?чною ?нфраструктурою В?дв?дувача Магазину або Покупця.
 5. Перегляд вм?сту та асортименту ?нтернет-магазину не потребу? ре?страц??.
 6. Самост?йне зд?йснення замовлень Покупцем товар?в можливе п?сля ре?страц?? в?дпов?дно до положень розд?лу 2 Правил, а також без ре?страц??, що, однак, може обмежувати деяк? функц?? Магазину.
 7. Розрахунки плат?жною карткою зд?йснюються через PayU на п?дстав? регламент?в послуг, доступних за адресою: https://www.payu.pl/ та на п?дстав? регламенту банку кл??нта.
 8. Користувач? можуть сп?лкуватися з Azagroup S.A. через: контактну форму, доступну на веб-сайт?: www.www.86c2c.com/contact, у вигляд? електронного пов?домлення, над?сланого на адресу info@www.86c2c.com, за телефоном за номером +38 044 334 45 06 через канали соц?альних мереж Azagroup S.A. ? сп?лкуватися в чат?, доступному в магазин?. Витрати на використання Кл??нтом вищезазначених засоб?в дистанц?йного зв'язку несе Користувач. Так? тарифи розраховуються в?дпов?дно до ставок оператора зв'язку, послугами якого користу?ться Користувач.
 9. Azagroup S.A. доставля? товари в межах магазину Магазину на територ?? Укра?ни.
 10. У рамках надання послуг, на як? поширю?ться д?я цих Правил, Azagroup може надсилати користувачам опитування задоволен?стю п?сля продажу, пов'язан? з обслуговуванням даного замовлення.
 11. Ц? правила, з огляду на свою юридичну природу ? публ?чним договором в розум?нн? ст. 633 Цив?льного Кодексу Укра?ни.
§ 2 Ре?страц?я
 1. Для придбання товар?в у магазин? В?дв?дувач магазину може створити обл?ковий запис у магазин? в?дпов?дно до положень Правил (заре?струватись як користувач), що значно полегшу? користування магазином та сприя? кращому використанню вс?х функц?й магазину. Заре?струватися як Користувач може в?дв?дувач магазину, який ма? достатн?й обсяг д??здатност? в?дпов?дно до чинного законодавства. В?дпов?дальн?сть за в?дпов?дн?сть та правильн?сть даних, наданих Покупцем, несе Покупець. Особи в?ком в?д 14 до 18 рок?в мають право купувати Товари в ?нтернет-магазин? лише на п?дстав? письмово? згоди батьк?в або п?клувальник?в.
 2. Для створення акаунта В?дв?дувач магазину зобов’язаний заре?струватися в Магазин?. Ре?страц?я в Магазин? безкоштовна. Самост?йне оформлення замовлень на товари в асортимент? Магазину можливе п?сля ре?страц?? в?дпов?дно до положень цих Правил або надання необх?дних персональних та адресних даних, що дозволяють виконати замовлення без ре?страц??.
 3. Ре?страц?я в магазин? можлива шляхом заповнення ре?страц?йно? форми.
 4. Для ре?страц?? за допомогою форми В?дв?дуач магазину зобов’язаний надати електронну адресу, пароль, ?м’я та стать, прийняти Положення, пол?тику cookie та ознайомитись з ?нформац??ю про обробку персональних даних.
 5. В результат? ре?страц?? В?дв?дувача магазину буде створено обл?ковий запис, за допомогою якого Користувач зможе купувати товари та використовувати ?нш? функц??, доступн? в Магазин?, наприклад, ?стор?ю замовлень.
 6. П?сля ре?страц?? кожен вх?д у Магазин зд?йсню?ться, використовуючи електронну адресу як лог?н та пароль, введен? Користувачем при ре?страц??.
 7. Azagroup S.A. дозволя? також створити обл?ковий запис за допомогою обл?кового запису, який ма? Користувач у Facebook. Якщо обрана ця форма ре?страц??, Користувач буде перескерований до соц?ально? мереж? Facebook, де п?сля входу в?н буде пов?домлений соц?альною мережею Facebook про те, як? дан? проф?лю будуть передан? Azagroup S.A. На основ? наданих даних буде створено обл?ковий запис Користувача.
 8. Користувач зобов’язаний збер?гати лог?н та пароль у та?мниц? та захищати лог?н та пароль в?д використання сторонн?ми особами. У межах передбачених чинним законодавством, Користувач несе в?дпов?дальн?сть за вс? д??, пов'язан? з використанням лог?ну та паролю для певного обл?кового запису в ?нтернет-магазин?, при цьому пароль ? конф?денц?йною ?нформац??ю для виключного в?дома Користувача.
 9. Користувач може в будь-який час подати запит на видалення обл?кового запису. Для цього потр?бно над?слати запит на електронну адресу: info@www.86c2c.com або через контактну форму. П?сля отримання пов?домлення Обл?ковий запис буде негайно видалено.
§ 3 Правила користування ?нтернет-магазином
 1. Користувач, який заре?стрував обл?ковий запис може використовувати вс? доступн? функц?? ?нтернет-магазину, включаючи створення замовлень на товари, доступн? в асортимент? ?нтернет-магазину.
 2. Про будь-як? несправност? в робот? магазину можна пов?домити Azagroup S.A. через контактну форму, доступну за адресою: http://www.86c2c.com/contact, у вигляд? електронного пов?домлення, над?сланого на info@www.86c2c.com, телефоном за номером +38 044 334 45 06 через канали соц?альних мед?а Azagroup S.A., чат доступний у магазин?. Витрати на використання обраного Користувачем засобом дистанц?йного зв'язку несе Користувач. Так? тарифи розраховуються в?дпов?дно до ставок оператора зв'язку, послугами якого користу?ться Користувач.
 3. В?дв?дувач магазину або Користувач може розм?щувати в ?нтернет-магазин? Матер?али, як? не порушують норми чинного законодавства, прав трет?х ос?б, включаючи права на нематер?альн? блага трет?х ос?б, особист? права трет?х ос?б та принципи соц?ального сп?в?снування (матер?али вважаються нев?дпов?дними правилам соц?ального сп?в?снування, якщо вони несум?сн? з природою функц?оналу магазину, в якому вони розм?щувалися - нев?дпов?дн? або не на ту тему записи на веб-сайт? магазину, в?дгуки, матер?али рекламного чи промоц?йного характеру, включаючи посилання на ?нш? стор?нки. Матер?али повинн? в?дпов?дати природ? Магазину, в якому вони були розм?щен? - записи, в?дгуки тощо повинн? бути зм?стовними ? стосуватися теми, в як?й вони розм?щувалися, вони не можуть рекламувати чи промоц?ювати чуж? послуги, продукти чи компан?ю). Azagroup S.A. залиша? за собою право контролювати та випускати Матер?али для публ?кац?? в частин? в?дпов?дност? вищезазначеним принципам. Azagroup S.A. в?дпов?дно до чинного законодавства, нема? зобов'язання перев?ряти матер?али, розм?щен? В?дв?дувачами магазину або Користувачами в ?нтернет-магазин?. В?дв?дувач магазину або користувач в момент розм?щення даних Матер?ал?в:
  1. заявля?, що в?н уповноважений розм?щувати Матер?али в ?нтернет-магазин?, в тому числ? надаючи доступ до нього необмежен?й к?лькост? людей;
  2. заявля?, що даний Матер?ал не порушу? норми чинного законодавства, прав трет?х ос?б, включаючи права на неманов? права трет?х ос?б, особист? права трет?х ос?б або принципи соц?ального сп?в?снування;
  3. розм?щаючи дан? Матер?али в Магазин? (включаючи, зокрема, фотограф??, записи на веб-сайт? магазину, в?дгуки тощо), нада? Azagroup S.A. л?ценз?ю на використання цих матер?ал?в. Ця л?ценз?я охоплю? використання Azagroup S.A. Матер?ал?в в робот? магазину, включаючи, зокрема, збереження ?х у ресурсах ?Т-системи Azagroup S.A. без обмеження строку, а також протягом десяти рок?в в?дтворення Матер?ал?в будь-якою техн?кою (включаючи пол?граф?чну та цифрову техн?ку) та ?х розповсюдження, включаючи введення в об?г на ринку, позику чи оренду ?х коп?й, а також публ?чне виконання, показ, виставку, в?дтворення, трансляц?ю, ретрансляц?ю та надання у доступ матер?ал?в у м?сце та час?, обран? одержувачами для ц?лей маркетингово? д?яльност? Azagroup S.A.

§ 4 Процедура замовлення

 1. Для оформлення замовлення Покупець повинен ув?йти до Обл?кового запису або вибрати оформлення замовлення без ре?страц??.
 2. Замовлення товар?в у магазин? можна зд?йснювати 24 години на добу, с?м дн?в на тиждень. П?д час оформлення замовлення Покупець п?дтверджу?, що йому в?домо про те, що реал?зац?я замовлення тягне за собою зобов’язання оплатити придбаний Товар, а також зобов’язання покрити витрати на доставку Покупцю або зобов'язання оплатити через обраний Покупцем спос?б оплати. Замовлення також можна зробити за телефоном за номером +38 044 334 45 06 у години роботи гарячо? л?н??, скориставшись контактною формою в години роботи гарячо? л?н??, через чат, доступний у Магазин? в години роботи гарячо? л?н??.
 3. П?дтвердження зд?йсню?ться шляхом вибору кнопки ?П?дтвердити покупку? (або екв?валента).
 4. У магазин?, поруч ?з кожним Товаром, на товарн?й картц? м?ститься ?нформац?я про Товар та ц?ну такого товару.
 5. Ц?ни на товари, розм?щен? на веб-сайт? ?нтернет-магазину, наведен? в нац?ональн?й валют? Укра?ни - гривн?.
 6. Ц?ни товар?в подан? в магазин? не включають:
  1. Витрати на доставку, як? залежать в?д обраного Покупцем способу доставки. Витрати на доставку завжди надаються при вибор? способу доставки, якщо ?нше не вказано в опис? даного Товару.
  2. Витрати, що стягуються операторами платеж?в у сум?, що не перевищу? витрат, понесених Azagroup S.A. стосовно обраного Покупцем способу оплати. У раз? якщо спос?б оплати пов'язаний з необх?дн?стю понести додатков? витрати Покупцем, така ?нформац?я буде розм?щена на веб-сайт? ?нтернет-магазину безпосередньо б?ля поля вибору для цього виду платежу.
 7. Загальна варт?сть замовлення (тобто ц?на Товару разом з витратами на доставку та будь-як? витрати, що стягуються плат?жними операторами) вказу?ться кожного разу перед тим, як замовлення буде оформлене Покупцем у п?дсумку замовлення, зазначеному у пункт? 11 нижче.

  П?д час визначення остаточно? вартост? замовлення застосову?ться Постанова НБУ ?Про оптим?зац?ю об?гу монет др?бних ном?нал?в? в?д 15.03.2018 року №25, в?дпов?дно до яко? сума, що зак?нчу?ться в?д 1 до 4 коп?йок, заокруглю?ться в б?к зменшення до найближчо? суми, яка зак?нчу?ться на 0 коп?йок. Сума, що зак?нчу?ться в?д 5 до 9 коп?йок, заокруглю?ться в б?к зб?льшення до найближчо? суми, яка зак?нчу?ться на 0 коп?йок.

 8. Акц??, наявн? в магазин?, не можна по?днувати, якщо в регламент? дано? акц?? прямо не зазначено ?нше.
 9. Покупець вибира? Товари, що ? предметом замовлення, ? розм?щу? ?х у в?ртуальному кошику, пот?м, щоб оформити замовлення, Покупець викону? д?? в?дпов?дно до вказ?вок та пов?домлень, що м?стяться в Магазин?. Для оформлення замовлення необх?дно вказати контактн? дан?, необх?дн? для оформлення замовлення (?м'я, пр?звище, адреса, номер телефону, адреса електронно? пошти).
 10. Покупець обира? спос?б доставки (спос?б доставки Товару). В залежност? в?д обраного Покупцем способу доставки чи оплати, Покупець зобов’язаний надати додатков? дан?, зокрема персональн? дан? (адресн? дан?), необх?дн? для реал?зац?? замовлення Azagroup S.A.
 11. Перед оформленням замовлення на комп’ютер? або ?ншому к?нцевому пристро? Покупця в?добража?ться п?дсумок замовлення, в якому зазначаються Замовлен? ним Товари, витрати на доставку, витрати, пов'язан? з обраним Покупцем способом оплати, та ор??нтовний час зд?йснення замовлення. Тод? Покупець вибира? кнопку ?п?дтвердити покупку? (або екв?валент) для оформлення замовлення.
 12. Azagroup S.A. ма? право ввести максимальну к?льк?сть штук даного товару, охопленого одним замовленням.
 13. Azagroup S.A. залиша? за собою право запровадити необх?дн?сть п?дтвердження замовлення, що оплачу?ться при отриманн?, за посиланням, що м?ститься в пов?домленн? на електронн?й пошт? (яке буде над?слано п?сля розм?щення замовлення на електронну адресу, надану Покупцем), або на вкладц? "М?й аккаунт" (або екв?валент) на веб-сайт? магазину або зробити ?ншу перев?рку правильност? замовлення. Замовлення, що оплачуються при отриманн?, як? не будуть п?дтверджен?, як описано в першому реченн? протягом 7 дн?в п?сля ?х створення, можуть бути автоматично скасован?.
 14. Оплачене замовлення буде п?дтверджено автоматично Azagroup S.A. шляхом в?дправлення пов?домлення на електронну адресу Покупця.
 15. ?нформац?я про наявн?сть товар?в в?добража?ться на картц? товару на веб-сайт? магазину.
 16. У раз? обмежено? наявност? товару, Azagroup S.A. повинен пов?домити Покупця про в?дсутн?сть Товару, продовження строку реал?зац?? замовлення або скасування замовлення, над?славши пов?домлення на електронну адресу, надану Покупцем, або телефонним дзв?нком на номер, вказаний Покупцем, протягом строку, що виплива? ?з д?ючих норм законодавства. У цьому випадку Покупець може або п?дтвердити, що в?н все ще зац?кавлений у виконанн? даного замовлення, або у раз? в?дсутност? даного товару або в?дсутност? згоди з боку Покупця щодо подальшого виконання замовлення, замовлення буде негайно скасовано, а Покупець отрима? в?дшкодування сплачено? ц?ни протягом 14 дн?в з дати скасування замовлення, тобто з дня, коли Магазин отрима? ?нформац?ю про скасування замовлення покупцем або в?д направлення Покупцем ?нформац?? про скасування замовлення Azagroup S.A. у випадках, коли Azagroup S.A. буде мати на це право.
 17. Через динам?чне зб?льшення замовлень в деяких випадках ?нформац?я про наявн?сть товар?в може носити ор??нтовний характер. Azagroup S.A. докладе вс?х зусиль для того, щоб Товари були доступн? регулярно.
 18. Azagroup S.A. не несе в?дпов?дальност? за проблеми, пов’язан? з п?дтвердженням замовлення, зд?йсненим електронною поштою, внасл?док налаштувань поштових сервер?в обл?кового запису електронно? пошти Покупця та його ?ндив?дуально? конф?гурац?? комп'ютерно? безпеки та програми електронно? пошти, за допомогою яких в?н зд?йсню? замовлення.
 19. Оформлення замовлення засв?дчу? факт ознайомлення Покупця з умовами даного Порядку та Договору куп?вл?-продажу та при?днання до ?х умов.
 20. Azagroup S.A. залиша? за собою право обмежувати способи доставки та форми оплати стосовно Покупця, який не забира? товари, доставлен? через службу доставки.
 21. Якщо п?д час використання будь-яко? з функц?й Магазину (зокрема п?д час ре?страц?? обл?кового запису або п?д час оформлення замовлення) Покупець нада? нев?рн? або неправдив? персональн? дан? або особист? дан? суб'?кта даних, ?ншого н?ж Покупець, Azagroup S.A. залиша? за собою право видалити так? дан?. Azagroup S.A. по можливост?, використовуючи доступн? форми контакту, пов?домлять Покупця про видалення таких даних та необх?дн?сть надання правильних даних Azagroup S.A.
 22. Якщо Покупець нада? нев?рн? або недостов?рн? дан? або особист? дан? суб'?кта персональних даних ?ншого н?ж Кл??нт, Azagroup S.A. не несе в?дпов?дальност? за не доставку або затримку доставки предмета замовлення в найширшому дозволеному законодавством обсяз?.
§ 5 Товар
 • Azagroup S.A. залиша? за собою право пост?йно зм?нювати ц?ни на Товари та зд?йснювати та скасовувати вс? види рекламних кампан?й та розпродаж?в. Право, згадане в попередньому реченн?, не вплива? на замовлення, зроблен? до набрання чинност? зм?ною ц?ни, умовами рекламних кампан?й або розпродаж?в.
 • Про зм?ну ц?ни товару Продавець зобов’язаний по?нформувати Покупця шляхом опубл?кування тако? ?нформац?? на стор?нц? ?нтернет-магазину.
 • Продавець також залиша? за собою право розширювати або обмежувати пропозиц?ю товар?в на стор?нц? магазину, регулювати доступ до куп?вл? будь-яких Товар?в або припиняти продаж будь-яких Товар?в на власний розсуд.
 • § 6 Зм?на замовлення
  1. Покупець може вносити зм?ни у В?ртуальний кошик до моменту оформлення замовлення, при цьому статус замовлення в?добража?ться в обл?ковому запис? Покупця на вкладц? "М?й аккаунт" (або екв?валент). Зм?ни можуть стосуватися в?дмови в?д ус?х або частини замовлених товар?в, внесених до в?ртуального кошика.
  2. Зм?ни адреси доставки, вказано? Покупцем, можуть бути зд?йснен? лише до моменту оформлення замовлення. В ?ншому випадку Покупець може вносити так? зм?ни лише п?сля звернення до Служби обслуговування кл??нт?в, не п?зн?ше н?ж протягом двох дн?в з моменту оформлення замовлення.
  § 7 Доставка
  1. Доставка та повернення Товар?в зд?йсню?ться т?льки по територ?? Укра?ни за посередництвом трет?х ос?б (служби доставки, транспортно? компан??, тощо на виб?р Продавця). Витрати за доставку Товару несе Покупець.
  2. У випадку коли обраний Покупцем товар знаходиться на склад? Продавця, терм?н доставки не перевищуватиме 30 робочих дн?в з дати в?дправки Покупцев? п?дтвердження прийняття замовлення та зарахування оплати на банк?вському рахунку Azagroup S.A. Детальну ?нформац?ю на тему терм?н?в реал?зац?? в?дправлень та ц?н доставки подано на сайт? магазину у розд?л? ?Доставка?.
  3. Терм?н доставки Товару може бути зб?льшено у зв’язку з обставинами незалежними в?д Продавця. У випадку зб?льшення терм?н?в доставки Товару, Продавець протягом двох робочих дн?в в?д моменту настання таких обставин, по?нформу? про це Покупця шляхом в?дправлення йому в?дпов?дного електронного листа з вказанням нового терм?н доставки Товару на електронну адресу Покупця, вказану ним п?д час оформлення замовлення або по телефону.
  4. Зобов’язання Продавця щодо доставки товару вважа?ться виконаними в повному обсяз? з моменту передач? Товару транспортн?й компан?? чи кур’?ру, за допомогою яких зд?йсню?ться доставка.
  5. Доставка Товару зд?йсню?ться зг?дно умов доставки транспортно? компан??, служби доставки або под?бних до них, за допомогою яких зд?йсню?ться доставка.
  6. Товар переда?ться Покупцю при пред’явленн? документу, що посв?дчу? особу, яка отриму? Товар.
  7. Прийняття Товару Покупцем в?дбува?ться в момент доставки, з врахуванням п.8 нижче. У випадку, коли оплата товару зд?йсню?ться плат?жною картою на сайт? магазину, передача Товару Покупцев? в?дбува?ться п?сля попередньо? оплати його повно? вартост?.
  8. Фактом прийняття товару Покупцем ? в?дм?тка про отримання товару в товарно- транспортн?й накладн?й.
  § 8 Способи оплати та початок реал?зац?? замовлення
  1. Доступн? форми оплати за Товар:
   1. Оплата гот?вкою при отриманн? Товару,
   2. Безгот?вкова оплата за допомогою плат?жних карт, в?дпов?дно до правил в?дпов?дно? плат?жно? системи.
  2. Р?шення щодо способу оплати за Товар прийма? безпосередньо Покупець та зазнача?ться п?д час оформлення замовлення на Товар.
  3. Оплата Товару за допомогою плат?жно? карти в?дбува?ться одразу п?сля вибору Товару покупцем.
  4. У випадку якщо кл??нт зд?йснив оплату товару в спос?б, визначений п. 1, п?дпункт? б) вище, проте грошов? кошти так ? не були зарахован? на рахунок Продавця, замовлення вважа?ться неоплаченим ? анулю?ться п?сля спливу 7 дн?в з дня його створення.
  5. У випадку, якщо Покупець виявив бажання зд?йснити оплату Товару в спос?б, визначений п. 1, п?дпункт? а) вище, оплата Товару зд?йсню?ться в момент отримання Товару Покупцем.
  § 9 Скарги
  1. Продавець гаранту? в?дпов?дн?сть Товару державним стандартам або техн?чним умовам Укра?ни, що встановлюють вимоги до Товару.
  2. При отриманн? Товару Покупець зобов’язаний перев?рити зовн?шню ц?л?сн?сть упаковки та пересв?дчитися у належному зовн?шньому стан? Товару та повнот? його комплектност?.
  3. Покупець вправ? повернути Товар Продавцю протягом 30 календарних дн?в з дати куп?вл? у випадку, якщо п?д час його приймання були виявлен? наступн? недол?ки:
   1. Некомплектност? поставленого Товару;
   2. Дефект або брак Товару.
   3. ?нш? ?стотн? недол?ки Товару передбачен? у ст. 1 Закону Укра?ни ?Про захист прав споживача? в?д 12.05.1991 № 1023-XII.
  4. У випадку, якщо у Покупця виникло право на повернення Товару (зг?дно пкт. 3 вище), в?н зобов’язу?ться негайно пов?домити про це Продавця. Покупець може подати заяву про в?дмову в?д договору, зокрема:

   1. письмово на адресу Продавця.
   2. електронною поштою на адресу електронно? пошти: info@www.86c2c.com
   3. через контактну форму, доступну на сайт?: http://www.86c2c.com/contact
   4. використати форму, отриману разом з Товаром.

   Продавець негайно п?дтверджу? отримання в?д Покупця заяви про роз?рвання Договору.

  5. У випадку, якщо недол?ки Товару, виявлен? п?д час приймання його Покупцем були зумовлен? д?ями Продавця, в?н зобов’язу?ться повернути Покупцю сплачен? за Товар кошти в порядку та строк, визначений цими Правилами.
  6. Повернення кошт?в у випадку настання обставин, визначених п. 5 вище цього Порядку зд?йсню?ться лише п?сля отримання Товару в?д якого в?дмовився покупець Продавцем. Варт?сть доставки такого Товару поклада?ться на Продавця.
  7. В частин? обчислення гарант?йних терм?н?в сторони керуються Постановою Каб?нету М?н?стр?в Укра?ни в?д 19.03.1994 року №172 ?Про реал?зац?ю окремих положень Закону Укра?ни ?Про захист прав споживач?в?.
  § 10 Прик?нцев? положення
  1. Сторони в?дпов?дають за невиконання або неналежне виконання умов цього Порядку на умовах, передбаченому цим Порядком ? чинним законодавством Укра?ни. торони докладуть максимальних зусиль для вир?шення будь – яких розб?жностей виключно мирним шляхом.
  2. Продавець залиша? за собою право в односторонньому порядку вносити зм?ни в цей Порядок з одночасною публ?кац??ю його на сайт? ?нтернет-магазину.
  3. Продавець не несе в?дпов?дальн?сть за зм?ст ? правдив?сть ?нформац??, що нада?ться Покупцем при оформленн? замовлення.
  4. Покупець несе в?дпов?дальн?сть за достов?рн?сть вказано? при оформленн? замовлення ?нформац??.
  5. ?нформац?ю щодо охорони персональних даних розм?щено на сайт? у розд?л? ?Охорона персональних даних?.
  6. У випадку небажання отримувати рекламн? матер?али, Покупець ма? право звернутися до Продавця, з письмовою заявою про в?дмову в?д отримання рекламних матер?ал?в, над?славши ?? на електронну адресу.
  7. Azagroup S.A. залиша? за собою право тимчасово призупинити доступ до ?нтернет-магазину, якщо це необх?дно для проведення техн?чного обслуговування, огляду, зам?ни обладнання або у зв'язку з необх?дн?стю модерн?зац?? або розширення ?нтернет-магазину.
  8. У найб?льш широкому розум?нн? дозволеному законом, Azagroup S.A. не несе в?дпов?дальност? за блокування адм?н?страторами поштового сервера надсилання пов?домлень на адресу електронно? пошти, надану користувачем, та за видалення та блокування електронних лист?в програмним забезпеченням, встановленим на комп'ютер?, використовуваному Користувачем.
  9. ?ндив?дуальн? налаштування к?нцевого пристрою можуть спричинити в?дм?нност? м?ж в?зуал?зац??ю Товару на к?нцевому пристро? Користувача та фактичним виглядом товару.

  Залишити пов?домлення
  速度与激情最新剧集免费